Voss mållag har 0 hendingar

Voss mållag fremjar bruk av nynorsk på alle område og i alle lag av samfunnet.