Tilhøvet mellom naturnamn og kulturnamn, i forhold til busetjing, gardar og stølar er eit tema som har vorte svært aktuelt for oss i samband med arbeidet med stølsturane. Og kanskje undrar fleire enn oss seg på mangt og mykje tilknytt kulturhistoria vår? Som til dømes kvifor ein busette seg og korleis stadnamn vart til i eldre tid?

Eller har du kanskje stundom lurt på kvifor det er nytta ulike nemningar, som veten, horgi, eggi, og kamben, på same type naturforhold?

Voss Utferdslag inviterer Gunnstein Akselberg, vossing og professor i nordisk språkvitenskap, til å fortelje om tilhøvet mellom naturnamn og kulturnamn.

Velkomen til ein triveleg og lærerik kveld med oss.
OBS! Arrangementet er flytta frå Voss Gymnas til Gamlekinoen!

Stad: Gamlekinoen

Tid: 1800 – 2100

Det vil bli høve til å kjøpe brosjyra "Stølsturar 2019."

Del denne hendinga:
Opningstider
Måndag 11:00 - 15:30
Tysdag 11:00 - 15:30
Onsdag 11:00 - 15:30
Torsdag 11:00 - 15:30
Fredag 11:00 - 15:30
Voss Utferdslag har 0 hendingar