Opningstider
Måndag 11:00 - 15:30
Tysdag 11:00 - 15:30
Onsdag 11:00 - 15:30
Torsdag 11:00 - 15:30
Fredag 11:00 - 15:30
Voss Utferdslag har 4 hendingar
Dato: Tysdag 28. mai 2019
Tid: 18:00 - 21:00
Stad: Gamlekinoen
Dato: Onsdag 29. mai 2019
Tid: 18:00 - 21:00
Stad: Oppmøte Fredheim
Dato: Sundag 28. juli 2019
Tid: 09:00 - 15:00
Stad: Oppmøte Holbergsplass
Dato: Tysdag 10. desember 2019
Tid: 17:00

Voss Utferdslag er eit lokallag under Den Norske Turistforening og dekkar alle som har adresse innanfor Voss kommune.