Store Ringheim har 0 hendingar

Staden for folk som likar god mat og god stemning, her kan ein ha formelle middagar, uformelle møte og måltid, godt øl og god lokal drikke, gode smakar, god atmosfere, gode opplevingar
onsertar, feira store dagar
Overnatting i det minste hotellet på Voss, 14 doble rom og eitt familierom