Voss senioruniversitet har 4 hendingar
Dato: Onsdag 22. februar 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 29. mars 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 26. april 2023
Tid: 12:00 - 14:00
Stad: Park hotell
Dato: Onsdag 10. mai 2023
Tid: 12:14 - 14:00
Stad: Park hotell

Voss senioruniversitet er ein ideell organisasjon som samlar interesserte seniorar til foredrag og samtale om eit fagleg tema. Emna er henta frå universitet, høgskule og samfunnsliv.Møta er opne for alle.Opplegget inneber eit foredrag, ei pratestund og høve til til spørsmål og drøfting etter foredraget.Foredraga vert støtta av Folkeakademiet på Voss.