d'kor har ei hending
Dato: Fredag 10. februar 2023
Tid: 19:00 - 21:00
Stad: Foajèen i Gamle kinoen

d'kor er eit damekor på Voss som blei starta i 1999. Grete Skarpeid er koret sin dirigent. Koret syng ulike typer musikk, frå jazz til folkemusikk.